Skip to main content

Stichting 'Ons Noorden', Groningen

 Fonds
Identifier: NL-BwdADRKF-39-2

Dates

  • Creation: 1946 - 1964 (1990)

Biographical / Historical

Naam (namen)

Stichting 'Ons Noorden'

Geschiedenis

De Stichting 'Ons Noorden' werd in 1946 opgericht als vervanging van de geliquideerde N.V. Dagblad 'Ons Noorden'. De krant ging in 1949 over in handen van de N.V. Onze Courant te Hoorn. In 1955 besloot de directeur N.V. De Noorderpers (opvolger van N.V. Onze Courant) in overleg met de stichting het dagblad op te heffen. Dat werd voorkomen. In 1964 wilde de Noorderpers de krant niet langer uitgeven. Op 31 maart 1964 verscheen het laatste nummer.

Bronnen

Tinie van Aalsum, 'Ons Noorden. Een katholiek blad in de diaspora, overdruk uit 'Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum' (1988)

Extent

0,125 m1

Language of Materials

Dutch; Flemish

Custodial History

Bereik en inhoud

Het oudste stuk dateert uit 1947 (inv. nr. 2), het jongste stuk dateert uit 1990 (inv. nr. 13). De inventaris kent drie hoofdrubrieken: 1. Archief, 2. Documentatie, 3. Stukken waarvan het verband met het archief niet duidelijk is. Het betreft vooral documentatie: exemplaren van de krant en een scriptie.

Geschiedenis van het archief

In 2020 werd het materiaal van Bolsward naar Kollum overgebracht om te worden geïnventariseerd. In 2021 ging het terug naar Bolsward.

Ordening

Het archief is volgens de huisregels van het archiefbureau, in het archiefbeheersysteeem ArchivesSpace, bewerkt. De beschrijvingen worden onderscheiden door middel van rubrieken. Binnen de (subrubrieken is de ordening deels chronologisch deels systematisch.

Verwant materiaal

Groninger Archieven, Groningen, toegang 3001, Bisdom Groningen (1913) 1956 - 2000 (2010); toegang 1740, Verzameling kranten (GAG), 1743 - 2008; en toegang 999, Verzameling kranten (RAG), 1743 - heden.

Verantwoording

Kollum, Archiefbureau Ruerd de Vries, Ruerd de Vries, 2021.

Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin

Repository Details

Part of the Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland Repository

Contact:
Grote Dijlakker 12
Bolsward 8701 KV Nederland
0515 336804