Skip to main content

Vereniging voor Latijnse liturgie, afdeling Friesland

 Fonds
Identifier: NL-BwdADRKF-11

Dates

  • 1977 - 1992

Biographical / Historical

Titel

Vereniging voor Latijnse liturgie, afdeling Friesland

Geschiedenis

Rond 1965 waren er in Friesland al enkele groepen die zich voor de instandhouding van het Latijn in de liturgie hebben ingezet. In de periode 1972-1984 celebreerde pastoor Loos uit Zwolle eens per maand op vrijdagavond een gezongen Latijnse mis in Leeuwarden. Door de regelmaat van die vrijdagse vieringen ontstond er niet alleen een gregoriaans koor, maar ook een min of meer vaste groep kerkgangers. Dit alles leidde ertoe dat in 1977, na overleg met de in 1967 opgerichte Verenging voor Latijnse liturgie, een bestuur voor de Friese afdeling kon worden samengesteld. Op 28 november 1977 werd de eerste volledige Latijnse hoogmis opgedragen in Gorredijk. Al vrij snel werd ook maandelijks een Latijnse mis in het centraler gelegen Leeuwarden opgedragen. Vanaf 1985 gebeurde dat in Joure. In de jaren negentig van de 20e eeuw besloot men tot opheffing van de afdeling.

Extent

0,125 m1

Language of Materials

Dutch; Flemish

Custodial History

Geschiedenis van het archief

Gerard Douma te Leeuwarden schonk het archief in 1999 aan het ADRKF. In 2021 werd het materiaal van Bolsward naar Kollum overgebracht om te worden geïnventariseerd. Dat jaar ging het weer terug naar Bolsward.

Verantwoording

Kollum, Archiefbureau Ruerd de Vries, Ruerd de Vries, 2021.

Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin

Repository Details

Part of the Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland Repository

Contact:
Grote Dijlakker 12
Bolsward 8701 KV Nederland
0515 336804