Skip to main content

Stichting Katholieke Openbare Bibliotheek Leeuwarden (KOB)

 Fonds
Identifier: NL-BwdADRKF-8

Dates

  • 1953 - 1997

Biographical / Historical

Naam (namen)

Stichting Katholieke Openbare Bibliotheek (KOB)

Geschiedenis

De in 1953 in het leven geroepen stichting is een voortzetting van de uitleenbibliotheek van de St. Vincentiusverening te Leeuwarden. Ze nam de naam aan van Katholieke Uitleen Bibliotheek(KOUB). In 1958 verhuisde de stichting van de Speelmansstraat naar het zelf aangekochte pand Weerd 20. In 1968 werd er een leeszaal ingericht. In 1979 fuseerde de bibliotheek met de Openbare Bibliotheek in Leeuwarden. Het grootste deel van de boeken en de inventaris ging over aan OB. De stichting zelf werd niet opgeheven. Drie bestuursleden namen zitting in het bestuur van de Verening Openbare Bibliotheek en aan de stichting, na 1983 Katholieke Openbare Bibliotheek (KOB) geheten, bleven het gebouw en de aanwezige gelden. De huuropbrengst en de gelden werden besteed aan boeken, geluidsbanden etc. voor missiewerkers afkomstig uit het bisdom Groningen. In 1991 werd het pand Weerd 20 verkocht.

Bronnen

'Van Vincentiusbibliotheek tot Katholieke Openbare Bibliotheek Leeuwarden'(Leeuwarden 1986)

Extent

0,375 m1

Language of Materials

Dutch; Flemish

Custodial History

Bereik en inhoud

De oudste stukken dateren uit 1953 (inv. nrs. 2 en 7). Het jongste stuk dateert uit 1997 (inv. nr. 20). De inventaris kent drie hoofdrubrieken: 1. Archief, 2. Documentatie, 3. Overige. Het archief bestaat onder andere uit vergaderstukken, stukken betreffende de fusie met de Openbare Bibliotheek Leeuwarden, stukken betreffende het beheer van bezittingen, en stukken betreffende het verstrekken van materiaal aan missionarissen.

Geschiedenis van het archief

In 2020 werd het materiaal van Bolsward naar Kollum overgebracht om te worden geïnventariseerd. In 2021 ging het terug naar Bolsward.

Ordening

Het archief is volgens de huisregels van het archiefbureau, in het archiefbeheersysteeem ArchivesSpace, bewerkt.

Verwant materiaal

Historisch Centrum Leeuwarden, toegang 1440, Stichting Katholieke Openbare Bibliotheek, 1894 - 1987.

Verantwoording

Kollum, Archiefbureau Ruerd de Vries, Ruerd de Vries, 2021

Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin

Repository Details

Part of the Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland Repository

Contact:
Grote Dijlakker 12
Bolsward 8701 KV Nederland