Skip to main content

Herdenking H. Bonifatius, Dokkum

 Fonds
Identifier: NL-BwdADRKF-17-1

Dates

  • Creation: 1869 - 2018

Biographical / Historical

Naam

Herdenking H. Bonifatius, Dokkum

De H. Bonifatius (geboortenaam Wynfreth) werd rond 680 in Crediton (Zuid-Engeland) geboren. Hij was missionaris en bisschop, in Fulda (Duitsland), waar hij ook ligt begraven. Aangenomen wordt dat Bonifatius op 5 juni 754 tijdens een zendelingstocht bij Dokkum om het leven werd gebracht. Daar werden de op een terp opgerichte gedachteniskerk en de op wonderbaarlijke wijze ontstane zoetwaterbron, doel van bedevaarten. Op de Reformatie volgde een stilte. In de periode 1875-1885 vond een eerste herstel van de bedevaarten plaats. Direct na de Eerste Wereldoorlog volgde een tweede opleving. In 1919 vond de eerste Friese Fietsbedevaart plaats. In 1924 organiseerden kapelaan Mets van Zwolle, pastoor A. Arends van Dokkum, kannunik J.H.G. Jansen (de latere bisschop van Utrecht) en Titus Brandsma een bedevaart van in Friesland geboren priesters. Het jaar daarop zagen in Dokkum de Sint Bonifatius Stichting en de Broederschap van de H.H. Bonifatius en Gezellen het licht. Op 23 augustus 1926 vond de eerste Nationale Bedevaart plaats. Ten overstaan van ca. 2500 pelgrims hield Titus Brandsma een preek, in het Fries. Halverwege de jaren zestig van de 20e eeuw veranderde de bedevaart van opzet. De jaarlijkse bijeenkomsten worden sindsdien meestal gebedsdagen of, meer recent, Bonifatiusdagen genoemd. Het bedevaartscomplex te Dokkum bestaat uit een in 1934 geopende kapel, een kruisweg (in de 12e statie is in een gedenkplaat een strofe van het afscheidsgedicht van Titus Brandsma opgenomen: Brandsma stierf in 1942 in Dachau), een standbeeld van Bonifatius (1962), een standbeeld van Titus Brandsma (2004) en de Bonifatiusbron. In de eerste helft van de jaren negentig vonden wonderbaarlijke genezingen door het water van de bron plaats, wat leidde tot veel publiciteit. Behalve de Bonifatius Stichting en de Broederschap van de H.H. Bonifatius en Gezellen hielden en houden de R.K. Parochie van H.H. Bonifatius en Gezellen te Dokkum, het (in 1956 opgerichte) bisdom Groningen-Leeuwarden, en de stad Dokkum zich bezig met de activiteiten rondom de herdenking van Bonifatius. In 1954 organiseerde de Stichting tot Herdenking van Bonifatius' Marteldood de nationale herdenking van zijn 1000-ste sterfdag. In 2004 werd de 1250-ste sterfdag van de H. Bonifatius eveneens op grootse wijze herdacht.

Extent

0,5 m1

Language of Materials

Dutch; Flemish

Custodial History

Omvang

Het archief heeft een omvang van 0,5 m1.

Bereik en inhoud

Het betreft stukken betreffende de activiteiten rondom de herdenking van de H. Bonifatius te Dokkum. Het oudste stuk dateert uit 1869 (inv. nr. 1), het jongste stuk dateert uit 2018 (inv. nr. 11). Het betreft voor het merendeel stukken betreffende de bedevaarten (en de Bonifatiusdagen) en het bedevaartscomplex.

Geschiedenis van het archief

Een deel van het materiaal is afkomstig van H.A.M. (Henk) Andela. In 2020 werd het materiaal van Bolsward naar Kollum overgebracht en bewerkt. In 2021 ging het terug naar Bolsward.

Ordening

Het materiaal is volgens de huisregels van het archiefbureau, in het archiefbeheersysteem ArchivesSpace, bewerkt. Vanwege vermenging van de stukken is geen onderscheid gemaakt tussen archiefvormers en ook niet tussen archief en documentatie. De beschrijvingen staan in chronologische volgorde.

Verantwoording

Kollum, Archiefbureau Ruerd de Vries, Ruerd de Vries, 2021.

Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin

Repository Details

Part of the Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland Repository

Contact:
Grote Dijlakker 12
Bolsward 8701 KV Nederland
0515 336804