Skip to main content

Vereniging Eén Cents Schoolpenning, Franeker

 Fonds
Identifier: NL-BwdADRKF-68-2

Dates

  • (1843) 1890 - 1984 (1989)

Biographical / Historical

Naam (Namen)

Vereniging Eén Cents Schoolpenning, Franeker

Context

In 1917 kwam grondwettelijke erkenning van de gelijkwaardigheid en de financiële gelijkstelling van het openbaar en het bijzonder onderwijs. De uitwerking van de wetswijziging volgde in de Lager Onderwijswet van 1920.

Geschiedenis

De vereniging 'Eén Cents Schoolpenning' was een initiatief van de Katholieke Vereniging, de St. Vincentiusvereniging te Franeker en de St. Joseph(s)vereniging te Franeker. Op 1 december 1889 kwamen afgevaardigden van de drie verenigingen voor het eerst bij elkaar. Op 22 december 1889 kreeg de vereniging haar eerste reglement. De vereniging exploiteerde de Sint Josephschool (Zuiderweg, 1 oktober 1897 - 1 augustus 1967), de R.K. Jongenschool Sint Martinus (Leeuwarderweg, 20 april 1931 - 20 maart 1964; Tuinen 49, 20 maart 1964 - augustus 1967) en de R.K. Lagere School "Johannes XXIII" (Tuinen 28, 1 augustus 1967 - 1 augustus 1985). In 1981 droeg de vereniging de lagere school over aan de Stichting Katholieke Basisschool. In 1984 besloot men de 'Eén Cents Schoolpenning' op te heffen en een stichting in het leven te roepen onder dezelfde naam.

Bronnen

'Franciscaanse zielenijver. De congregatie van Bennebroek 1847-1947' (1947); H. Nota, 'De kloosters en communiteiten in Friesland vanaf 1580' (1990); H.O. Veldman, 'Eén Cent Daags. De geschiedenis van het katholiek onderwijs in Franeker. Honderd jaar "Eén-Centsschoolpenning"'.

Extent

0,125 meter

Language of Materials

Dutch; Flemish

Custodial History

Omvang

Het archief heeft een omvang van 0,125 m1.

Bereik en inhoud

De oudste stukken dateren uit 1843 (inv. nrs. 22), het jongste stuk dateert uit 1989 (inv. nr. 4). De inventaris kent twee hoofdrubrieken: 1 Archief, 2 Documentatie. De volgende archieven worden onderscheiden: 1.1 Bestuur, 1.2.1 St. Josephschool (1.2.1.1 Schoolleiding, 1.2.1.2 Oudercomité R.K. Scholen te Franeker), 1.2.2 R.K. Lagere school "Johannes XXIII" (1.2.2.1 Schoolleiding, Oudercomité R.K. Scholen te Franeker, 1.2.2.2 Schoolraad R.K. Scholen te Franeker). Het archief bevat statuten, correspondentie, stukken betreffende de administratie van leerkrachten en leerlingen, het beheer van bezittingen, en de financiële administratie.

Geschiedenis van het archief

Het materiaal is afkomstig van H.O. Veldman. In 2019 werd het materiaal van Bolsward naar Kollum overgebracht en bewerkt. In 2020 ging het terug naar Bolsward.

Ordening

Het archief is volgens de huisregels van het archiefbureau, in het archiefbeheersysteeem ArchivesSpace, bewerkt. Vanwege hun onderlinge relaties zijn de archiefvormers in één inventaris ondergebracht. Ze worden onderscheiden door middel van rubrieken. Binnen de rubrieken is de ordening deels chronologisch deels systematisch.

Verwant materiaal

Tresoar, Leeuwarden, toegang 273-02, Rooms-Katholieke parochie Franeker.

Verantwoording

Archiefbureau Ruerd de Vries, Ruerd de Vries, 2020.

Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin

Repository Details

Part of the Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland Repository

Contact:
Grote Dijlakker 12
Bolsward 8701 KV Nederland