Skip to main content

Stichting Arjen Witteveen Fûns (AWF), Leeuwarden

 Fonds
Identifier: NL-BwdADRKF-30

Dates

  • (1952) 1969 - 2015

Biographical / Historical

Naam (namen)

Arjen Witteveen Fûns (AWF)

Geschiedenis

Het Arjen Witteveen Fûns (AWF) is voortgekomen uit het Roomsk Frysk Bûn.

Extent

0,75 m1

Language of Materials

Dutch; Flemish

Custodial History

Bereik en inhoud

Het oudste stuk dateert uit 1952 (inv. nr. 27), de jongste stukken dateren uit 2015 (inv. nrs. 2, 5 en 26). De inventaris kent twee hoofdrubrieken: 1. Archief, 2. Documentatie. Het archief bestaat voor het merendeel uit stukken betreffende de toekenning van financiële steun aan projecten.

Geschiedenis van het archief

Het archief is afkomstig van de secretaris van het AWF, Sicco Rypma. In 2019 werd het materiaal van Bolsward naar Kollum overgebracht om te worden geïnventariseerd. In 2020 ging het terug naar Bolsward.

Ordening

Het archief is volgens de huisregels van het archiefbureau, in het archiefbeheersysteeem ArchivesSpace, bewerkt.

Verwant materiaal

Tresoar, Leeuwarden, toegang 230-24, Roomsk Frysk Boun.

Verantwoording

Kollum, Archiefbureau Ruerd de Vries, Ruerd de Vries, 2020

Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin

Repository Details

Part of the Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland Repository

Contact:
Grote Dijlakker 12
Bolsward 8701 KV Nederland
0515 336804