Skip to main content Skip to search results

Showing Records: 21 - 30 of 2423

000ca592b475d2d65a57a4ba64055831 - 175-3

 Digital Record
Identifier: ed.2436
Found in: Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland / Familiearchief Titus Brandsma / Herdenkingscommissie Titus Brandsma 1942 - 1992 te Wytgaard / Correspondentie 2 - Parochiebestuur Bolsward, 10 januari 1992 (uitg.). - Parochiebestuur Dokkum, 27 maart 1992 (ink.). - Idem, Pasen 1992 (ink.). - Parochiebestuur Deventer-Colmschate, 25 april (uitg.). - Idem 7, mei 1992 (met diverse bijlagen/folders (antw.). - Bonifatius Gedenkcommissie Dokkum, 16 februari (ink.). - Bisdom Breda, 30 maart 1992 (uitg.). - Idem, 9 april 1992 (antw.). - K. Bruinsma, Oudemirdum, 6 mei 1993 (gedicht, ink.). - Fam. T.Y. van Dam-Sytsma te Den Haag, 3 juni 1992 (uitg.). - Idem, 17 juni 1992 (antw.). - Fam. F. Ettema-Rodenburg, Leeuwarden, 30 maart 1992 (uitg.). - C.L.M. Grasveld, vicaris te Drachten, 9 maart 1992 (uitg.). - Idem, 30 maart 1992 (uitg.). - Fam. T. Hettinga te Bolsward, mei 1992 (uitg.). - Dhr. Sj. Huitema te Bolsward, 14 februari 1992 (uitg.). - Idem, 3 december 1992 (uitg.). - It Fryske Gea te Olterterp, 4 juni 1992 (uitg.). - Idem, 25 juni 1992 (antw.). - Katholiek Universiteit, Nijmegen, 25 mei 1992 (uitg.). - Idem, 17 juli 1992 (uitg.). - Kirchner, boekhandel te Amsterdam, 16 juni 1992 (uitg.). - Dhr. F. Kunst te Wijhe, 1 juni 1992 (ink.). - Idem, 9 juni 1992 (ink.). - Dhr. G. Lossbroek te Bergeijk, 14 juni 1992 (ink.). - Idem, 16 juni 1992 (antw.). - Omrop Fryslân te Leeuwarden, 24 april 1992 (uitg.). - Dhr. W. Oosterwoud te Leeuwarden, 3 juni 1992 (uitg.). - Pastoor H. Peters te Dokkum, 30 maart 1992 (uitg.). - Provinciale Bibliotheek Leeuwarden, 20 mei 1992 (ink.). - Dhr. J. Puutsma te Kampen, 3 juni 1992 (uitg.). - Pastoor J. Stolk te Bolsward, 9 maart 1992 (uitg.). - Idem, 30 maart 1992 (uitg.). - Dhr. J. Terra te Bolsward, 14 augustus 1992 (uitg.). - T.B. Fonds te Boxmeer, 16 april 1992 (uitg.). - Pastoor/deken L. van Ulden te Sneek, 4 februari 1992 (uitg.). - Pastoor Joh. te Velde te Leeuwarden, 14 februari 1992 (uitg.). - Dhr. J.H. Visser te Alphen aan de Rijn, 15 mei 1992 (ink.). - Idem, 25 mei 1992 (antw.). - Idem, 12 juni 1992 (ink.). - V.V.V. Friesland te Leeuwarden, 24 april 1992 (uitg.). - Pastoor J.R. van der Wal te Balk, 30 maart 1992 (uitg.)., 1992 - 1993

Filtered By

  • Repository: Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland X

Filter Results